Webinars Toezicht op energiebesparing gepland

In 2021 staan er 2 webinars Toezicht op energiebesparing op de agenda. Noteer alvast de data in uw agenda: donderdag 20 mei en donderdag 23 september 2021.

Programma

Het programma voor 20 mei is inmiddels bekend. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Convenanten energiebesparing voor Diensten en Industrie
  • ETS bedrijven en energiebesparingsplicht
  • Uitvoering VUE ronde 1 en 2, ontwikkeling VUE 3
  • Actualisatie en verbreding van de Erkende maatregelen energiebesparing
  • Informatieplicht energiebesparing

Meer informatie en aanmelden

  • Meer informatie en aanmelden webinar 20 mei 2021
  • Netwerkbijeenkomsten energiebesparing en webinars