Strengere energie-inspecteurs op zoek naar energiebesparing

Strenger toezicht op energiebesparing is nodig om de doelen uit het energieakkoord te behalen. Daarom neemt het kabinet extra maatregelen.

Een "vergeten" verplichting

Strengere energie-inspecteurs gaan een milieuregel handhaven die bijna iedereen in Nederland vergeten is. Bedrijven, overheden en organisaties zijn verplicht om te investeren in energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. "Dat slapende artikel in de wet is nu wakker gekust", zegt staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Extra energie-inspecteurs

Het kabinet stuurt hiervoor twintig extra energie-inspecteurs op pad. "We hebben elke maatregel nodig om onder de twee graden opwarming van de Aarde te blijven", zegt Dijksma voor de camera van de NOS. Het kabinet organiseert in het najaar een Nationale klimaattop voor de uitwisseling van energiebesparende ideeën.

Er zijn concrete overzichten beschikbaar met erkende maatregelen voor energiebesparing. Met deze energiebesparende maatregelen is het eenvoudiger om de gewenste energiebesparing te bereiken en daarmee ook nog eens te voldoen aan de verplichting voor energiebesparing.

Hulpmiddelen bij Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil (van Rijkswaterstaat WVL) ondersteunt in opdracht van het ministerie van IenM de uitvoeringspraktijk bij het bereiken van energiebesparing. InfoMil ondersteunt onder andere toezichthouders bij het toezicht op energiebesparing via verschillende hulpmiddelen. Het gaat om onder andere de handreiking “Erkende maatregelen”, het informatieblad “Toezicht op erkende maatregelen” en de centrale vrij toegankelijke databank Energiebesparing en Winst. Daarnaast heeft InfoMil een E-learning ontwikkeld waar toezichthouders aan kunnen deel nemen.

Schakeldag

Op de Schakeldag verzorgen InfoMil en RVO.nl een aantal sessies die specifiek op dit onderwerp in gaan. Dit zijn:

Berichtgeving NOS

De NOS berichtte eerder over dit onderwerp.


Uw onderwerpen