Energiebesparing bij zwembaden

Een (te) hoog energiegebruik is kenmerkend voor zwembaden. Daarom moet energie-efficiëntieverbetering voortdurend aandacht krijgen.

Steeds meer gemeenten starten projecten gericht op het verduurzamen van zwembaden. Ook zijn zij bereid om hierover onderling kennis uit te wisselen. Wilt u ook een dergelijk project starten? Dan kunt u de producten gebruiken die door andere bevoegde gezagen zijn gebruikt. U hoeft dus niet het (volledige) wiel opnieuw uit te vinden.

Heeft u ook zo'n handig (zelf ontwikkeld) product dat u wilt uitwisselen met andere gemeenten? Laat het ons weten via het onderwerp 'Energie' op het helpdeskformulier.

De milieubarometer is zo'n handige tool om uw binnenbad te vergelijken met andere baden. Leden van de Vereniging Sport en Gemeenten kunnen een gratis startabonnement op de Milieubarometer afsluiten voor een jaar.

Voorbeelden uit de praktijk

Publicaties

Kenniscentrum InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle documenten en producten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil beslist uiteindelijk of een product wordt geplaatst en in welke vorm dat gebeurt.


Bekijk de promotiefilm Duurzaam Dijnselburg