Informatieblad erkende maatregelen

Het informatieblad geeft de toezichthouder handvatten voor de praktische invulling bij het toezicht op erkende maatregelen voor energiebesparing. De erkende maatregelen zijn een hulpmiddel om te voldoen aan de verplichting van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Daarnaast biedt het informatieblad een handvat voor de handhaving bij overtreding van de regels.


Uw onderwerpen