Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Wat u allemaal moet weten...

De extra versterking van de uitvoering blijft nodig om de klimaatdoelstelling voor energiebesparing in 2020 versneld dichterbij te brengen. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vindt het belangrijk om ondernemers extra te ondersteunen bij het bereiken van energiebesparing. Het gaat om het naleven van de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer. Mede daarom biedt Rijkswaterstaat in opdracht van de minister van EZK 2 ondersteuningsregelingen aan in 2020 en 2021. Voor de versterking stelt de minister van EZK in totaal € 9.565.000 (incl. btw) beschikbaar.

Voor de 1e intensiveringsronde is € 4.700.000 (incl. btw)  beschikbaar gesteld. Voor de 2e intensiveringsronde is precies € 4.865.000 (incl. btw) beschikbaar. Per 1 september 2020 start Rijkswaterstaat het aanvraagproces voor de 2e intensiveringsronde.

Door beide ondersteuningsregelingen krijgen het bevoegd gezag, de  omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten extra menskracht om de gewenste versterking en versnelling te bieden. Op deze pagina vindt u de informatie over de werking, de mogelijkheden en documentatie over beide intensiveringsrondes Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht.

Werking

De manier van ondersteunen is op deze pagina toegelicht.

Keuzemenu

De opties voor extra dienstverlening zijn weergegeven en toegelicht.

Versterking

De externe deskundigen voor versterking vindt u op deze pagina.

Down- en uploads

Alle standaard documenten kunt u hier downloaden.