Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Wat u allemaal moet weten...

De extra versterking van de uitvoering is nodig om de klimaatdoelstelling voor energiebesparing in 2020 versneld dichterbij te brengen. Ook vindt de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het belangrijk om ondernemers te ondersteunen bij het bereiken van energiebesparing. Het gaat om het naleven van de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer. Daarom biedt RWS (Rijkswaterstaat) in opdracht van de minister van EZK een ondersteuningsregeling aan om het bevoegd gezag en omgevingsdiensten extra menskracht te geven. Voor de versterking is € 5 miljoen euro door de minister van EZK beschikbaar gesteld. Op deze pagina vindt u meer informatie over de werking, de mogelijkheden en documentatie die belangrijk is voor de ondersteuningsregeling.

Werking

De manier van ondersteunen is op deze pagina toegelicht.

Keuzemenu

De opties voor extra dienstverlening zijn weergegeven en toegelicht.

Versterking

De externe deskundigen voor versterking vindt u op deze pagina.

Down- en uploads

Alle standaard documenten kunt u hier downloaden.