Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Wat u allemaal moet weten...

Op deze pagina vindt u de informatie over de werking, de mogelijkheden en documentatie over de intensiveringsrondes Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht.

De extra versterking van de uitvoering blijft nodig om de klimaatdoelstelling voor energiebesparing versneld dichterbij te brengen. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vindt het belangrijk om ondernemers extra te ondersteunen bij het bereiken van energiebesparing. Het gaat om het naleven van de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat biedt daarom in opdracht van de minister van EZK de regeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) aan.

De regeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) is per 1 december 2023 afgerond. Tot 1 april 2024 is de  Monitor Versterkte uitvoering energiebesparingsplicht  nog beschikbaar. In de monitor worden de resultaten van de  VUE-regeling  2020 -2023 weergegeven.

Werking

De manier van ondersteunen is op deze pagina toegelicht.

Keuzemenu

De opties voor extra dienstverlening zijn weergegeven en toegelicht.

Versterking

De externe deskundigen voor versterking vindt u op deze pagina.

Down- en uploads

Alle standaard documenten kunt u hier downloaden.