Down- en uploads

Voor het versterken van de uitvoering rondom de energiebesparings- en informatieplicht zijn standaard documenten van belang. Op deze pagina biedt Rijkswaterstaat deze documenten aan. Hetzelfde geldt ook voor vooraf ingevulde (concept) formats voor de plannen van aanpak van gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten. Ook kan via deze pagina een plan van aanpak bij Rijkswaterstaat worden ingeleverd.

Definitieve formulieren plan van aanpak

Rijkswaterstaat stelt voor gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten aparte standaard formulieren beschikbaar. Het gaat om de plannen van aanpak die nu alleen als Excelbestand beschikbaar zijn. In deze bestanden zijn de definitieve financiële reserveringen (per organisatie) opgenomen. Ook zijn de tarieven per (aanvullende) dienst opgenomen. Door de onderstaande pagina's gaat u naar het overzicht met vooraf ingevulde (concept) plannen van aanpak van alle deelnemende organisaties.

Opsturen definitief (compleet) plan van aanpak

De extra diensten, samen met de opdrachtnemers, worden door de gemeente en de omgevingsdienst in een compact plan van aanpak opgenomen. Met dit formulier kan het bevoegd gezag en de omgevingsdienst een compleet plan van aanpak bij Rijkswaterstaat inleveren. Vanaf 17 januari 2020 verwacht Rijkswaterstaat de eerste aanvragen. Tot en met 31 januari 2020 kunnen de aanvragen bij Rijkswaterstaat worden ingediend.

Downloads standaard documenten

In tabel 1 zijn meerdere standaard documenten weergegeven. Ieder document kunt u downloaden.

Tabel 1: Downloads van documenten voor gebruikmaking van extra dienstverlening.
Standaard documenten Status Afkorting Downloads Versie
Keuzemenu "Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2020" Definitief KM2020 KM2020 (pdf, 173 kB) 28-12-2019
Raamovereenkomst Concept ROK ROK (pdf, 214 kB) 22-11-2019
Vraagspecificatie & opdracht Definitief VO VO (pdf, 234 kB) 01-10-2019

Nadere overeenkomst

Concept NOK Download NOK (pdf, 290 kB) 05-11-2019
Prestatieverklaring Concept PV Download PV (pdf, 358 kB) 22-11-2019