Down- en uploads

Voor het aanvragen en laten uitvoeren van de gewenste extra dienstverlening zijn meer documenten van belang. Op deze pagina zijn de standaard documenten voor het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten getoond. Ook kan via deze pagina een plan van aanpak bij Rijkswaterstaat worden ingeleverd.

Inleveren compact plan van aanpak

De extra diensten, samen met de opdrachtnemers, worden door de gemeente en de omgevingsdienst in een compact plan van aanpak opgenomen. Met dit formulier kan het bevoegd gezag en de omgevingsdienst een plan van aanpak bij Rijkswaterstaat inleveren. Vanaf 9 december 2019 verwacht Rijkswaterstaat de eerste aanvragen. Tot uiterlijk 17 januari 2020 kunnen de aanvragen bij Rijkswaterstaat worden ingediend.

Downloads van standaard documenten

In tabel 1 zijn de standaard documenten weergegeven. Ieder document kunt u bekijken en downloaden.

Tabel 1: Downloads van documenten voor gebruikmaking van extra dienstverlening.
Standaard documenten Verkorte titels Bestanden Versiedatum
Keuzemenu "Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2020" KM2020 Download KM2020 (pdf, 173 kB) 01-10-2019
Standaard raamovereenkomst ROK Download ROK (pdf, 214 kB) 22-11-2019
Vraagspecificatie en opdracht VO Download VO (pdf, 234 kB) 01-10-2019
Plan van Aanpak bevoegd gezag PVAG

Download PVAG (docx, 102 kB)

Download PVAG (pdf, 278 kB)

28-11-2019

Plan van Aanpak omgevingsdienst

PVAO

Download PVAO (docx, 102 kB)

Download PVAO (pdf, 281 kB)

28-11-2019

Nadere overeenkomst

NOK Download NOK (pdf, 290 kB) 05-11-2019
Prestatieverklaring PV Download PV (pdf, 358 kB) 22-11-2019