Down- en uploads

Voor het aanvragen van de gewenste versterking biedt Rijkswaterstaat op deze pagina de aanvraagformulieren aan. Ook biedt deze pagina een contactformulier waarmee een volledig aanvraagformulier bij Rijkswaterstaat kan worden ingeleverd.

Aanvraagformulier voor versterking

Rijkswaterstaat stelt voor de (rechthebbende) omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten de standaard aanvraagformulieren beschikbaar. Het gaat om aanvraagformulieren (als Excelbestand) met de definitieve financiële reserveringen per (rechthebbende) gemeente . Ook is informatie over het keuzemenu voor de 3e intensiveringsronde opgenomen. Op de onderstaande pagina's vindt u naar de aanvraagformulieren voor de 3e intensiveringsronde:

Doorlooptijd van aanvraag tot formele overeenkomst

Vanaf 1 september 2020 verwacht Rijkswaterstaat de eerste aanvragen te ontvangen. Het heeft onze voorkeur dat de aanvragen uiterlijk 25 september 2020 zijn ingediend. Rijkswaterstaat heeft de intentie om binnen 10 werkdagen (na ontvangst) de aanvraag te beoordelen. Op basis van een goedgekeurde aanvraag werkt Rijkswaterstaat toe naar zakelijke overeenkomsten met de opdrachtnemer(s). Dit besluitvormingstraject heeft een doorlooptijd van 6 tot 8 weken. Houdt u dus rekening met een doorlooptijd van circa 2 tot 2,5 maand voordat de uitvoering daadwerkelijk (formeel) kan starten.

Opsturen definitieve aanvraag voor versterking

De volledige aanvraag samen met de gewenste extra diensten voor versterking en de gekozen opdrachtnemer(s) stuurt u in met dit contactformulier.

Wijzigen aanvraag tijdens de uitvoering

Een ingediende aanvraag geeft een voorspelling van de gewenste diensten (in een bepaalde omvang) voor de afnemer. Allerlei redenen kunnen ervoor zorgen dat de omvang per dienst of typen diensten moet wijzigen om de uitvoering effectiever te maken. Dit is in principe toegestaan. De maximale financiële reserveringen per gemeente blijven leidend.

Het moet gaan om diensten die op het bijhorende keuzemenu zijn genoemd. De afnemer bespreekt de koerswijziging binnen de financiële kaders met de opdrachtnemer. Na uitvoering registreert de opdrachtnemer volgens de afgestemde koerswijziging de uitgevoerde werkzaamheden via de procedure van de prestatieverklaring.

Door deze PV-procedure geven de afnemer en opdrachtnemer akkoord op de koerswijziging. Het aansluiten bij de PV-procedure maakt het mogelijk om zeswekelijks de uitgevoerde werkzaamheden te registreren. Hiermee is dus ook een zeswekelijkse koerswijziging mogelijk, maar dit is geheel aan de afnemer in samenspraak met de opdrachtnemer.