Versterking uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Voor het uitvoeren van de extra diensten in verband met de energiebesparings- en informatieplicht is een groep met externe specialistische bedrijven beschikbaar. Deze specialisten hebben Rijkswaterstaat laten zien voldoende deskundig te zijn op basis van de gestelde geschiktheidseisen en selectie eisen.

Alleen de specialistische bedrijven die in het overzicht op deze pagina staan mogen de extra diensten uitvoeren. Het gaat specifiek om de werkzaamheden die op de pagina Keuzemenu zijn vermeld.

Overzicht specialistische bedrijven

Het bevoegd gezag, de omgevingsdienst en regionale uitvoeringsdienst bepalen zelf welke specialist (of specialisten) zij willen inzetten. Het is de bedoeling dat in het plan van aanpak duidelijk is welke specialist is gekozen. In het onderstaande is het overzicht met de specialisten aangeboden:

Afstemming met specialist

Het bevoegd gezag, de OD en RUD gaan in gesprek met de specialist(en) op basis van het plan van aanpak. Dit gesprek is tweeledig. Enerzijds kan dan samen worden bekeken of de planning haalbaar is. Anderzijds kan de specialist informatie ontvangen over de gewenste werkwijze en afspraken maken over de benodigde faciliteiten. Hierna kan het plan van aanpak bij Rijkswaterstaat worden ingeleverd.