Versterking uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Voor de intensivering van het naleven van de energiebesparings- en informatieplicht is ter versterking een groep met externe specialistische bedrijven beschikbaar. Deze specialisten zijn door Rijkswaterstaat beoordeeld. De specialisten hebben laten zien voldoende deskundig te zijn op basis van door RWS (Rijkswaterstaat) gestelde geschiktheids- en selectie-eisen.

Alleen de specialistische bedrijven die op deze pagina zijn vermeld, mogen worden ingezet door de OD's, RUD's en gemeenten. Het gaat daarbij om de werkzaamheden volgens de Keuzemenu's (ronde 3) (pdf, 77 kB) zijn vermeld.

Overzicht specialistische bedrijven

De OD, RUD en gemeente bepalen zelf welke specialist (of specialisten) zij willen inzetten als versterking. Het is de bedoeling dat de keuze in het aanvraagformulier is vastgelegd. In dit overzicht met de specialistische bedrijven (versie 18 oktober 2021) (pdf, 191 kB) zijn de mogelijkheden weergegeven.

Afstemming met specialist

De OD, RUD of gemeente gaat in gesprek met de specialist(en) op basis van de aanvraag en gewenste dienstverlening. Dit gesprek is tweeledig. Enerzijds moet samen worden bekeken welke planning haalbaar is. Anderzijds ontvangt de specialist informatie over de gewenste werkwijze en afspraken over de benodigde faciliteiten. Met deze inzichten levert de OD, RUD of gemeente de aanvraag in bij Rijkswaterstaat.