Versterking

Voor de uitvoering van de extra diensten voor het bevoegd gezag en omgevingsdiensten, heeft Rijkswaterstaat een pool met externe specialisten. Deze specialisten voeren alleen de extra diensten uit die op de pagina “Keuzemenu” zijn vermeld.

Alle op deze pagina genoemde specialisten hebben laten zien voldoende deskundig te zijn voor het uitvoeren van (één of meer van de) extra diensten. Het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten bepalen zelf welke opdrachtnemers zij willen inzetten (samen met de gewenste extra diensten).

Let op, de specialisten zijn uitgenodigd om zich in te schrijven op TenderNed (zie deze inkooppagina). Na beoordeling van de inschrijvingen door Rijkswaterstaat ontstaat de pool aan specialisten op deze pagina. In onderstaande tabel is een voorbeeld opgenomen, zoals de externe specialisten worden getoond.

voorbeeld Tabel 1: Overzicht met (gekwalificeerde) externe specialisten voor de extra ondersteuning
Code Organisatie Contactpersoon E-mail Telefoonr Aanbod diensten
1

Specialist 1

PM PM 0612345678 A1 t/m X
2 Specialist 2 PM PM PM PM
3 Specialist 3 PM PM PM PM
4 Specialist 4 PM PM PM PM
5 Specialist 5 PM PM PM PM
6 Enzovoorts PM PM PM PM