Werking

Rijkswaterstaat biedt in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ondersteuningsregeling aan. Rijkswaterstaat zet een open huis model in om de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht te versterken en te ondersteunen. Op basis van dit model kunnen meerdere externe (gekwalificeerde) deskundigen worden ingezet.

Wie kan de extra dienstverlening aanvragen?

De ondersteuningsregeling staat open voor het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten met toegang tot het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de omgevingsdiensten geldt daarnaast dat zij voor het uitvoeren van de VTH-werkzaamheden (door gemeenten) zijn gemandateerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hanteert de volgende eisen voor het toestaan van aanvragen voor extra dienstverlening:

Omgevingsdienst vraagt extra diensten aan via een plan van aanpak:

  • Situatie 1: Een gemeente laat de omgevingsdienst volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uitvoeren. Ook heeft de omgevingsdienst toestemming van gemeente om de gegevens (voor of namens de gemeente) in eLoket te gebruiken. Voor de desbetreffende gemeente vervalt het recht op het aanvragen van de diensten, ook al heeft de gemeente zelf toegang tot het eLoket.
  • Situatie 2: Een gemeente laat de omgevingsdienst deels de VTH-werkzaamheden energiebesparing uitvoeren. Ook heeft de omgevingsdienst toestemming gekregen om (voor of namens de gemeente) de gegevens in eLoket te gebruiken. Als een gemeente ook extra diensten zelf wil aanvragen dan moet de gemeente dit aan haar omgevingsdienst opdragen. De gemeente komt zelf niet in aanmerking voor het aanvragen van de extra diensten, ook al voert zij zelfstandig VTH-werkzaamheden uit voor andere bedrijven en instellingen dan de omgevingsdienst.

Gemeente vraag extra diensten aan via een plan van aanpak:

  • Situatie 3: Een gemeente voert zelfstandig en volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uit en heeft alleen toegang tot de gegevens van eLoket. Er is geen dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de desbetreffende omgevingsdienst. Aan de desbetreffende gemeente wordt de specifieke financiële reservering toegekend. Deze reservering wordt in mindering gebracht van de totale financiële reservering van de omgevingsdienst.
  • Situatie 4: Een gemeente voert zelfstandig en volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uit en heeft geen toegang tot de gegevens van eLoket. Er is geen dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de desbetreffende omgevingsdienst. Aan de desbetreffende gemeente is nog geen specifieke financiële reservering toegekend en kunnen daarom extra dienstverlening niet gebruiken. Deze reservering kan alsnog worden aangemaakt als de gemeente voor 3 december 2019 toegang tot eLoket aanvraagt bij RVO. De nieuwe reservering wordt vervolgens in mindering gebracht van de totale financiële reservering van de omgevingsdienst. Na 3 december 2019 vervalt deze mogelijkheid.

Alleen voor specifieke vragen over situatie 2 kunt u rechtstreeks contact zoeken met de betrokken beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het vragenformulier. Alle andere vragen kunt u via onze helpdesk InfoMil stellen.

Welke extra dienstverlening is mogelijk?

Het aanbod van de extra dienstverlening wordt gepresenteerd op een speciaal gemaakt keuzemenu Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2020.

Welke grootte aan dienstverlening mag worden aangevraagd?

Voor alle gemeenten zijn financiële reserveringen berekend met het aantal energieaansluitingen per gemeente. In de volgende tabel zijn definitieve financiële plafonds voor de deelnemende omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten weergegeven.

Tabel 1: Overzicht met de definitieve financiële reserveringen voor omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten (4 december 2019)
Afnemer Financiële reservering Peildatum
Omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten Overzicht OD's & RUD's (xls, 73 kB) 4 december 2019
Gemeenten Overzicht gemeenten (xls, 27 kB) 4 december 2019

Rijkswaterstaat heeft de definitieve financiële reserveringen op 4 december 2019 vastgesteld. Tot en met 3 december 2019 konden de gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten toetreden als rechtmatige afnemer van de extra diensten (toegang tot eLoket informatieplicht).

Welke externe specialisten zijn geschikt?

De ondersteuningsregeling maakt dus gebruik van een pool aan externe specialisten die door Rijkswaterstaat is gemaakt. Rijkswaterstaat betaalt alleen hun inzet. Let op, de specialisten konden zicht tot en met 3 december 2019 op TenderNed. Alle inschrijvingen worden nu beoordeeld door Rijkswaterstaat. Alle geschikt bevonden specialisten worden op de pagina Versterking getoond.

Hoe kan de extra dienstverlening worden aangevraagd?

Het bevoegd gezag en de omgevingsdienst moet uiterlijk 17 januari 2020 een (compact) plan van aanpak bij Rijkswaterstaat inleveren. Vanaf 9 december 2019 verwacht Rijkswaterstaat de eerste aanvragen. Natuurlijk is het nodig om (beperkte) ruimte voor begeleiding vrij te maken. De extra diensten, samen met de specialisten, worden door het bevoegd gezag en de omgevingsdienst in een (compact) plan van aanpak opgenomen. Het bevoegd gezag en de omgevingsdienst leveren het plan van aanpak met het inleverformulier bij Rijkswaterstaat in. Rijkswaterstaat beoordeelt het plan van aanpak binnen 2 weken na ontvangst.