Werking ondersteuningsregeling

Rijkswaterstaat bood in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 2 aparte ondersteuningsregelingen aan. Het ging om 2 intensiveringsrondes waarvoor Rijkswaterstaat een 'openhuismodel' inzette. Deze rondes zijn ondertussen afgerond, een verlenging van de 2e ronde is per 01-02-2022 gestart (VUE 3). De gehele intensivering richt zich op het versterken van de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht. Op basis van dit model stelt Rijkswaterstaat meerdere externe (gekwalificeerde) specialisten beschikbaar.

Wie vraagt de extra versterking aan?

Gemeenten, de omgevingsdiensten (OD's) en regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) vragen de versterking aan. Daarbij gaat het om organisaties met toegang tot het eLoket informatieplicht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).  Aanvullend gelden de volgende randvoorwaarden voor het aanvragen van de versterking.

tabel 1: Randvoorwaarden aanvragen versterking door gemeente, OD of RUD.

OD of  RUD vraagt aan

Situatie 1: De OD of RUD voert volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing voor de gemeente uit. Ook stemt de gemeente toe dat de OD of RUD om de gegevens in eLoket informatieplicht te gebruiken. Voor de desbetreffende gemeente vervalt de mogelijkheid om zelfstandig de versterking aan te vragen (ook al heeft de gemeente zelf toegang tot het eLoket informatieplicht).

Situatie 2: De OD of RUD voert deels de VTH-werkzaamheden energiebesparing voor de gemeente uit. Ook stemt de gemeente toe dat de OD of RUD om de gegevens in eLoket informatieplicht te gebruiken. Als in dit geval een gemeente ook versterking wilt aanvragen dan moet de gemeente dit aan haar OD of RUD opdragen. De gemeente komt zelf niet in aanmerking om zelfstandig een aanvraag voor de versterking in te leveren. Ook al heeft de gemeente zelf toegang tot eLoket informatieplicht en voert zij zelfstandig VTH-werkzaamheden energiebesparing uit (voor andere bedrijven en instellingen dan haar OD of RUD).

Gemeente vraagt aan

De gemeente voert volledig en zelfstandig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uit. Ook heeft zij alleen toegang tot het eLoket informatieplicht. VTH-werkzaamheden energiebesparing ontbreken in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) die met haar OD of RUD is afgesloten. De desbetreffende gemeente krijgt een financiële reservering toegekend. Deze financiële reservering is in mindering gebracht van de totale financiële reservering van haar OD of RUD.

Voor vragen over situatie 2 kunt u direct contact zoeken met de betrokken beleidsmedewerkers van EZK door dit contactformulier. Voor andere vragen kunt u terecht bij de helpdesk InfoMil.

Welke extra dienstverlening is voor u beschikbaar?

Het aanbod van de versterking is per intensiveringsronde gepresenteerd op een speciaal keuzemenu Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Het keuzemenu voor de 3e intensiveringsronde (14 typen diensten) kunt u op de pagina Keuzemenu raadplegen .

Beide keuzemenu's zijn in overleg met meerdere OD's, RUD's en gemeenten tot stand gekomen. Het is nodig dat de OD, RUD of gemeente zelfstandig ruimte maakt voor de begeleiding en sturing van extra versterking. Rijkswaterstaat kan en mag deze inspanning niet vergoeden.

Welke grootte aan versterking vraagt u aan?

Voor alle gemeenten zijn financiële reserveringen bepaald op basis van het aantal energieaansluitingen per gemeente. Voor de 3e intensiveringsronde zijn deze aanvullende reserveringen op 1 februari 2022 vastgesteld.In tabel 2 zijn de definitieve financiële reserveringen voor de deelnemende OD's en RUD's weergegeven.

Tabel 2: Overzichten met de definitieve financiële reserveringen voor OD's, rud's en gemeenten.
Afnemer Financiële reservering Peildatum
2e intensiveringsronde
OD's en RUD's Overzicht OD's & RUD's ronde 2 (xlsx, 31 kB) 10 augustus 2020
Gemeenten Overzicht gemeenten ronde 2 (xlsx, 11 kB) 10 augustus 2020
3e intensiveringsronde
OD's en RUD's Overzicht OD's & RUD's ronde 3 (pdf, 452 kB) 1 februari 2022

Welke externe specialisten zijn voor u beschikbaar?

Voor de versterking is een pool met externe specialisten door Rijkswaterstaat inzetbaar. Rijkswaterstaat vergoedt de inzet volgens de werkzaamheden op de keuzemenu's voor ronde 3. De pool met geschikt bevonden specialisten vindt u op de pagina Versterking.

Wanneer levert u de aanvraag bij Rijkswaterstaat in?

Voor de 3e intensiveringsronde start het aanvraagproces per 14 februari 2022. Meer informatie over het aanvraagproces vindt u op de pagina Down- en uploads.

In het monitoringsysteem VUE kunt u onder andere de voortgang van de aanvragen voor de 3e intensiveringsronde volgen.

Hoe levert u de aanvraag bij Rijkswaterstaat in?

De OD of RUD levert een ingevuld aanvraagformulier in bij Rijkswaterstaat. Hiervoor is een standaard aanvraagformulier beschikbaar, met de maximale financiële reserveringen. Het formulier is te downloaden op de pagina Down- en uploads. Een volledig ingevuld formulier levert u bij Rijkswaterstaat in via het contactformulier. Rijkswaterstaat beoordeelt de volledigheid en juistheid van uw aanvraag binnen 2 weken na ontvangst.

Hoe kunt u afwijken van een (ingediende) aanvraag?

Een ingediende aanvraag geeft een voorspelling van de gewenste diensten (in een bepaalde omvang) voor de afnemer. Allerlei redenen kunnen ervoor zorgen dat de omvang per dienst of typen diensten moet wijzigen om de uitvoering effectiever te maken. Dit is in principe toegestaan. De maximale financiële reserveringen per gemeente blijven toch leidend.

Het moet gaan om diensten die op het bijhorende keuzemenu zijn genoemd. De afnemer bespreekt de gewenste koerswijziging binnen de financiële kaders met de opdrachtnemer. Na uitvoering registreert de opdrachtnemer volgens de afgestemde koerswijziging de uitgevoerde werkzaamheden via de procedure van de prestatieverklaring.

Door deze PV-procedure geven de afnemer en opdrachtnemer akkoord op de koerswijziging. Het aansluiten bij de PV-procedure maakt het mogelijk om zeswekelijks de uitgevoerde werkzaamheden te registreren. Hiermee is dus ook een zeswekelijkse koerswijziging mogelijk, maar dit is geheel aan de afnemer in samenspraak met de opdrachtnemer.