Werking

Rijkswaterstaat biedt in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ondersteuningsregeling aan. Rijkswaterstaat zet een open huis model in om de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht te versterken. Op basis van dit model worden meerdere externe (gekwalificeerde) specialisten beschikbaar gesteld.

Wie kan de extra dienstverlening aanvragen?

De ondersteuningsregeling staat open voor gemeenten, de omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten met toegang tot het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze organisaties geldt dat zij de VTH-werkzaamheden (eventueel door mandaat van gemeenten) uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hanteert in de volgende eisen voor het toestaan van aanvragen voor extra dienstverlening:

Omgevingsdienst vraagt extra diensten aan via een plan van aanpak:

  • Situatie 1: Een gemeente laat de omgevingsdienst volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uitvoeren. Ook heeft de omgevingsdienst toestemming van gemeente om de gegevens (voor of namens de gemeente) in eLoket te gebruiken. Voor de desbetreffende gemeente vervalt het recht op het aanvragen van de diensten, ook al heeft de gemeente zelf toegang tot het eLoket.
  • Situatie 2: Een gemeente laat de omgevingsdienst deels de VTH-werkzaamheden energiebesparing uitvoeren. Ook heeft de omgevingsdienst toestemming gekregen om (voor of namens de gemeente) de gegevens in eLoket te gebruiken. Als een gemeente ook extra diensten zelf wil aanvragen dan moet de gemeente dit aan haar omgevingsdienst opdragen. De gemeente komt zelf niet in aanmerking voor het aanvragen van de extra diensten, ook al voert zij zelfstandig VTH-werkzaamheden uit voor andere bedrijven en instellingen dan de omgevingsdienst.

Gemeente vraag extra diensten aan via een plan van aanpak:

  • Situatie 3: Een gemeente voert zelfstandig en volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uit en heeft alleen toegang tot de gegevens van eLoket. Er is geen dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de desbetreffende omgevingsdienst. Aan de desbetreffende gemeente wordt de specifieke financiële reservering toegekend. Deze reservering wordt in mindering gebracht van de totale financiële reservering van de omgevingsdienst.
  • Situatie 4: Een gemeente voert zelfstandig en volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uit en heeft geen toegang tot de gegevens van eLoket. Er is geen dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de desbetreffende omgevingsdienst. Aan de desbetreffende gemeente is nog geen specifieke financiële reservering toegekend en kunnen daarom extra dienstverlening niet gebruiken. Deze reservering kon alsnog worden aangemaakt als de gemeente voor 3 december 2019 toegang tot eLoket had aangevraagd bij RVO. De nieuwe reservering is dan vervolgens in mindering gebracht van de totale financiële reservering van de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst. Na 3 december 2019 is deze mogelijkheid komen te vervallen. Alle definitieve reserveringen zijn op 4 december 2019 vastgesteld (zie "Welke grootte aan dienstverlening mag worden aangevraagd?").

Alleen voor specifieke vragen over situatie 2 kunt u rechtstreeks contact zoeken met de betrokken beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het vragenformulier. Alle andere vragen kunt u via onze helpdesk InfoMil stellen.

Welke extra dienstverlening is mogelijk?

Het aanbod van de extra dienstverlening is gepresenteerd op dit speciaal gemaakte keuzemenu Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2020. Het keuzemenu biedt 11 typen extra dienstverlening aan. Natuurlijk is het ook nodig om (beperkte) ruimte voor begeleiding vrij te maken. Rijkswaterstaat vergoedt deze inspanning door de aanvragende partijen niet.

Welke grootte aan dienstverlening mag worden aangevraagd?

Voor alle gemeenten zijn financiële reserveringen berekend met het aantal energieaansluitingen per gemeente. In de volgende tabel zijn definitieve financiële plafonds voor de deelnemende omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten weergegeven.

Tabel 1: Overzicht met de definitieve financiële reserveringen voor omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten (4 december 2019)
Afnemer Financiële reservering Peildatum
Omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten Overzicht OD's & RUD's (xls, 73 kB) 4 december 2019
Gemeenten Overzicht gemeenten (xls, 27 kB) 4 december 2019

Rijkswaterstaat heeft de definitieve financiële reserveringen op 4 december 2019 vastgesteld. Tot en met 3 december 2019 konden de gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten toetreden als rechtmatige afnemer van de extra diensten (onder andere toegang tot eLoket informatieplicht).

Welke externe specialisten zijn geschikt?

De ondersteuningsregeling maakt gebruik van een pool aan externe specialisten die door Rijkswaterstaat is gemaakt. Rijkswaterstaat betaalt alleen hun inzet op het uitvoeren van de extra dienstverlening (volgens het keuzemenu). Let op, de specialisten konden zich tijdens een eerste inschrijvingsronde (tot en met 3 december 2019 ) op TenderNed aanmelden bij Rijkswaterstaat. Alle inschrijvingen worden nu beoordeeld door Rijkswaterstaat. Alle geschikt bevonden specialisten worden op de pagina Versterking getoond op 17 januari 2020.

Wanneer moet de aanvraag bij Rijkswaterstaat zijn ingeleverd?

Vanaf 17 januari 2020 verwacht Rijkswaterstaat de eerste aanvragen. Tot en met 31 januari 2020 kunnen gemeenten, omgevingsdiensten of regionale uitvoeringsdiensten aanvragen bij Rijkswaterstaat inleveren.

Hoe kan de extra dienstverlening worden aangevraagd?

Het bevoegd gezag en de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst moet een (compact) plan van aanpak bij Rijkswaterstaat inleveren. Rijkswaterstaat biedt hiervoor een standaard formulier aan die voor de aanvraag moet worden gebruikt. De standaard is te downloaden op de pagina "Down- en uploads". Een compleet plan van aanpak wordt met het inleverformulier bij Rijkswaterstaat opgestuurd. Rijkswaterstaat beoordeelt het plan van aanpak binnen 2 weken na ontvangst.