Blijft het voorschrift uit vergunning gelden als de inrichting nu type A of B is?

Vraag

Blijft het voorschrift uit de omgevingsvergunning gelden als de inrichting eerst type C was?

Antwoord

Nee, voor energiebesparing gelden de voorschriften uit de vergunning niet meer. Nu geldt het Activiteitenbesluit.

Tot 1 januari 2019 kon dat anders zijn. Bij een uitputtende regeling in het Activiteitenbesluit, geldt direct het Activiteitenbesluit.

Er was ook overgangsrecht voor voorschriften in het Activiteitenbesluit waar maatwerk mogelijk was. Na de wijziging van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2016 zijn een aantal bedrijven van type C naar type B gegaan. Er gold een overgangsrecht van 3 jaar. In die tijd bleven de vergunningsvoorschriften gelden. Deze termijn is nu voorbij en gelden direct de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Lees meer over het overgangsrecht bij de InfoMil-webpagina over het Activiteitenbesluit.