Waarom is er naast de energiebesparings- en informatieplicht, ook een auditverplichting (Europese Energie-efficiëntie Richtlijn?

Vraag

Waarom is er naast de energiebesparings- en informatieplicht, ook een auditverplichting?

Antwoord

Het zijn verschillende verplichtingen uit Nederlandse en Europese regelgeving. Volgens de auditverplichting moet een onderneming voor iedere inrichting melden welke maatregelen zij kunnen  nemen. Dit geldt alleen als een onderneming voldoet aan de eisen die gelden voor de EED-auditplicht.

De informatieplicht gaat over het melden van de al genomen maatregelen. Ook nog te nemen maatregelen staan in de rapportage.