Valt een inrichting die meedoet aan de meerjarenafspraak onder de energiebesparingsplicht?

Vraag

Valt een inrichting die meedoet aan de meerjarenafspraak onder de energiebesparingsplicht?

Antwoord

Ja, inrichtingen die meedoen aan het MJA3-convenant zijn niet uitgezonderd van de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit.

Wel geldt dat bij inrichtingen die deelnemen aan de Meerjarenafspraken energiebesparing (MJA3), het bevoegd gezag er van uit kan gaan dat ze tijdens de looptijd voldoen aan artikel 2.15. Voorwaarde is dat dat het plan is goedgekeurd en het energie-efficiëntieplan (EEP) in uitvoering is. Zie handreiking erkende maatregelen energiebesparing.