Welke inrichtingen moeten voldoen aan de energiebesparings- en de informatieplicht?

Vraag

Welke inrichtingen moeten voldoen aan de energiebesparings- en de informatieplicht?

Antwoord

Jaarlijks energieverbruik

Inrichtingen die per kalenderjaar een energieverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh of van 25.000 m³ aardgas(equivalent) moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. Dit schrijft het Activiteitenbesluit, artikel 2.15 voor.

In het algemeen gebruikt de drijver hiervoor de laatst beschikbare eindafrekening van de energieleverancier.

Uitzonderingen

Wettelijke uitzonderingen op de energiebesparingsplicht zijn de ETS-ondernemingen en glastuinbouwbedrijven met een CO2-vereveningssysteem.

Informatieplicht energiebesparing

Voor inrichtingen die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen geldt ook de informatieplicht energiebesparing.