Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten soms ook voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Hoe zit dat?

Vraag

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten soms ook voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Hoe zit dat?

Antwoord

Een onderneming met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft te maken met de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Er moet dan door de onderneming een energie-audit uitgevoerd worden.

Vanaf 1 juli 2019 dient een onderneming die onder deze verplichting valt een energie-auditverslag digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een onderneming doet dit binnen 4 jaar na indiening van het vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Bedrijven MJA/MEE

Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen. Dit moeten zij uiterlijk op 31 december 2020 doen. Tot nu toe waren deze bedrijven vrijgesteld van de audit, maar de convenanten lopen af.

Alternatieve invulling EED Energie-auditplicht.

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. Het gaat om:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen (ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051)
  • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming

Meer informatie over de EED vindt u op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO).