Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten soms ook voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Hoe zit dat?

Vraag

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten soms ook voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Hoe zit dat?

Antwoord

Een onderneming met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft te maken met de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Er moet dan door de onderneming een energie-audit uitgevoerd worden.

Ondernemingen die onder deze verplichting vallen dienen  een energie-auditverslag digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemingen doen dit eens in de 4 jaar rapporteren.

Ondernemingen kunnen een EED audit plicht hebben op concern niveau en tegelijkertijd een energiebesparingsplicht op inrichting niveau.

Alternatieve invulling EED Energie-auditplicht.

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. Het gaat om:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen (ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051). Deze ondernemingen voeren al een energie-audit uit.
  • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet gaan over de gehele onderneming

Meer informatie over de EED vindt u op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO).