Wat zijn erkende maatregelen voor energiebesparing?

Vraag

Wat zijn erkende maatregelen voor energiebesparing?

Antwoord

De erkende maatregelen voor energiebesparing zijn maatregelen waarmee de inrichting in ieder geval aan de energiebesparingsplicht kan voldoen. Voor 19 bedrijfstakken staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling de erkende maatregelen.

Meer informatie

U kunt meer over de erkende maatregelen lezen in: