Hoe om te gaan met een situatie waarvan onduidelijk blijft onder welke bedrijfstak de inrichting valt?

Vraag

Hoe om te gaan met een situatie waarvan onduidelijk blijft onder welke bedrijfstak de inrichting valt?

Antwoord

Als er geen lijst beschikbaar is, brengt de drijver alle energiebesparende maatregelen in kaart met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Het bevoegd gezag ziet dan toe (en handhaaft eventueel) op basis van de algemene energiebesparingsverplichting. Dit ligt vast in artikel 2.15 (eerste lid) van het Activiteitenbesluit.

Dit neemt niet weg dat de drijver de lijsten met erkende maatregelen wel als inspiratiebron kan gebruiken.

De terugverdientijd kan de drijver bepalen met een formule in de  conceptregeling (pdf, 495 kB) bijlage 10a. Vanaf 1 juli 2019 is deze formule beschikbaar in de Activiteitenregeling.