Wat is het gevolg als de drijver niet alle erkende maatregelen voor energiebesparing neemt?

Vraag

Wat is het gevolg als de drijver niet alle erkende maatregelen voor energiebesparing neemt?

Antwoord

Als niet alle van toepassing zijnde erkende maatregelen worden genomen verlaat een drijver de systematiek van erkende maatregelen voor energiebesparing. Het bevoegd gezag gaat dan toezien (en eventueel handhaven) op basis van de algemene energiebesparingsverplichting.

Dit ligt vast in artikel 2.15 (eerste lid) van het Activiteitenbesluit. Volgens deze verplichting brengt de drijver alle energiebesparende maatregelen in kaart die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Dat kunnen ook andere energiebesparende maatregelen zijn dan de EML’s. Als de drijver dit wil, moet hij dat zelf onderzoeken.

Per 1 juli 2019  is in de Activiteitenregeling een uniforme rekenformule beschikbaar voor het berekenen van de terugverdientijden. In de conceptregeling (pdf, 495 kB) is deze al te vinden in bijlage 10a.

Meer informatie