Mag het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek verlangen als alle toepasselijke erkende maatregelen aanwezig zijn

Vraag

Mag het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek verlangen als alle toepasselijke erkende  maatregelen aanwezig zijn?

Antwoord

Nee, het bevoegd gezag mag alleen om een energiebesparingsonderzoek vragen als het aannemelijk kan maken dat de drijver niet voldoet aan de plicht tot energiebesparing. Deze regel is te vinden in het Activiteitenbesluit, artikel 2.15, lid 3. Hierin staat dat het bevoegd gezag om een onderzoek mag vragen bij grootverbruikers. Dat mag alleen als het aannemelijk is dat niet voldaan wordt aan de verplichting.

In de Activiteitenregeling (artikel 2.16) is te lezen hoe de drijver kan voldoen aan zijn plicht tot energiebesparing. Namelijk door alle van toepassing zijnde maatregelen van de lijst te nemen.

Zijn alle van toepassing zijnde maatregelen aanwezig? Dan kan het bevoegd gezag niet meer aannemelijk maken dat de drijver niet voldoet aan de plicht tot energiebesparing.

Een energiebesparingsonderzoek verlangen is dan niet mogelijk.

Als niet alle erkende maatregelen aanwezig zijn, dan is aannemelijk dat de drijver niet voldoet aan de plicht tot energiebesparing. Het bevoegd gezag mag dan een energiebesparingsonderzoek verlangen.