Mag de drijver een verwarmingsmaatregel achterwege laten als hij extra verlichtingsmaatregelen treft?

Vraag

Mag de drijver maatregelen voor verschillende activiteiten tegen elkaar uitwisselen?

Antwoord

Nee, dit mag niet.

De drijver kan dus niet een extra verlichtingsmaatregel nemen en een verwarmingsmaatregel achterwege laten. Als er verwarmingsmaatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd van 5 jaar of minder dan moet de drijver van de inrichting deze toepassen.

Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit geeft aan dat de drijver alle, van toepassing zijnde, energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moet nemen.