Mag de drijver een alternatieve maatregel nemen voor een erkende maatregel?

Vraag

Mag de drijver een alternatieve maatregel nemen voor een erkende maatregel?

Antwoord

Ja, dat mag. Erkende maatregelen zijn niet verplicht. De erkende maatregelenlijst is een middel om te voldoen aan de plicht tot energiebesparing uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Er is wel een voorwaarde voor het gebruik van de alternatieve maatregel. De energiebesparing moet minstens even groot zijn als met de erkende maatregel.

Meer informatie