Wat betekent de informatieplicht energiebesparing?

Vraag

Wat betekent de informatieplicht energiebesparing?

Antwoord

De informatieplicht energiebesparing betekent dat een drijver van de inrichting  moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Voor het rapporteren is eLoket van RVO.nl beschikbaar. Het uitgangspunt voor het rapporteren zijn de erkende maatregelen voor energiebesparing. Voor 19 bedrijfstakken zijn de EML’s beschikbaar.

De informatieplicht energiebesparing omvat op hoofdlijnen:

  • rapporteren van de genomen maatregelen (verplicht)
  • toelichten van niet nemen van erkende maatregelen (verplicht)
  • omschrijven van een genomen alternatieve maatregel (verplicht)
  • U moet om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting.

Meer informatie over de informatieplicht kunt u lezen op:

De informatieplicht houdt in dat de drijver van de inrichting de genomen energiebesparende maatregelen rapporteert aan het bevoegd gezag.

Voor de rapportage van de informatieplicht is  eLoket van RVO.nl beschikbaar.