Moet een inrichting voldoen aan de energiebesparingsplicht én de informatieplicht?

Vraag

Moet een inrichting voldoen aan de energiebesparingsplicht én de informatieplicht?

Antwoord

Ja, inrichtingen waarvoor de energiebesparingsplicht geldt, moeten ook aan de informatieplicht voldoen. Dit is het geval als een inrichting onder de verplichting van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit valt.