Komt er in het rapportagesysteem een omschrijving van de wijzigingen door de actualisatie?

Vraag

Komt er in het rapportagesysteem een omschrijving van de wijzigingen door de actualisatie?

Antwoord

Nee, in de rapportagesysteem komt geen omschrijving van de veranderingen in de Erkende Maatregelenlijsten.