Krijgt de drijver na invullen direct bericht of hij voldoet aan de plicht?

Vraag

Krijgt de drijver na het invullen direct bericht of hij voldoet aan de plicht?

Antwoord

Nee, de drijver krijgt niet direct bericht. Dit omdat het bevoegd gezag moet bepalen of de drijver voldoet aan de informatie- of energiebesparingsplicht.

Na het rapporteren van de energiebesparende maatregelen in het eLoket ontvangt de indiener een bevestiging per e-mail dat de rapportage is ingediend.