Welke inrichtingen moeten voldoen aan de energiebesparings-en de informatieplicht?

Vraag

Welke inrichtingen moeten voldoen aan de energiebesparings- en de informatieplicht?

Antwoord

De plicht geldt voor alle inrichtingen met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per kalenderjaar. Zij moeten energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.