Hoe zijn de grenzen bepaald voor het bruto vloeroppervlak in de erkende maatregelenlijst?

Vraag

Hoe zijn de grenzen bepaald voor het bruto vloeroppervlak in de erkende maatregelenlijst?

Antwoord

Voor een aantal erkende maatregelen voor energiebesparing is een grenswaarde genoemd voor het bruto vloeroppervlak. Het gaat dan om de grens waarbij een maatregel niet meer getroffen hoeft te worden.

Als het bruto vloeroppervlakte de grens passeert dan is de maatregel niet meer in 5 jaar of minder terug te verdienen. Dit kan per bedrijfstak verschillen als gevolg van verschillende energieprijzen of bedrijfsspecifiek gebruik van de maatregel.

Soms is de randvoorwaarde dat het bruto vloeroppervlak hoger moet zijn dan een bepaalde waarde, soms juist lager.

Randvoorwaarde: lager dan een bepaald oppervlak

Bij een groot oppervlakte wordt er van  uit gegaan dat het energieverbruik hoger is, en daardoor een lagere prijs heeft (volumevoordeel). De terugverdientijd van 5 jaar of minder wordt dan niet gehaald bij het treffen van de maatregel.

Randvoorwaarde: hoger dan een bepaald oppervlak

De maatregel levert meer op naarmate het oppervlakte groter wordt. De energiebesparing is hoger per m2.