Welke vragen over energie staan in de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)?

Vraag

Welke vragen over energie staan in de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)?

Antwoord

De volgende vragen over energie staan in de AIM:

  • Wilt u inzicht in de energiebesparende maatregelen die gelden voor uw situatie? Dan vragen we u één of twee korte vragen te beantwoorden over uw energieverbruik.
  • Wilt u gegevens over uw energieverbruik invoeren? Zo ja:
    • Wat is (naar verwachting) het maximale jaarlijkse elektriciteitsverbruik (in kWh) van uw bedrijf?
    • Wat is (naar verwachting) het maximale jaarlijkse brandstofverbruik (in aardgasequivalenten) van uw bedrijf?