Is de manier van handhaving overal in Nederland gelijk?

Vraag

Is de manier van handhaving overal in Nederland gelijk?

Antwoord

Nee, dat is niet te verzekeren, maar dat is wel het streven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de binnengekomen informatie uit het rapportagesysteem op dezelfde manier behandelen en doorsturen naar de omgevingsdiensten.

In het informatieblad is de landelijke handhavingsstrategie opgenomen.