Hoe is de omrekening van verbruik stadsverwarming naar m3 aardgas?

Vraag

Hoe is de omrekening van verbruik stadsverwarming naar m3 aardgas?

Antwoord

1 GigaJoule = 31,6 m3 aardgas equivalent

Een rekenvoorbeeld:

Warmteverbruik gebouw = 10.000 GJ
10.000 GJ * 31,6 = 316.000 m3 a.e.