Is er een overzicht in energiewetgeving voor gebouwen?

Vraag

Is er een overzicht in energiewetgeving voor gebouwen?

Antwoord

Ja, er bestaan verschillende tools die dit overzicht geven:

Kompas energiewetgeving gebouwen

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft een handig hulpmiddel opgesteld. Namelijk het Kompas energiewetgeving gebouwen. Het kompas geeft op eenvoudige wijze inzicht in de complexe energiewetgeving voor specifieke utiliteitsgebouwen.

Wetchecker energiebesparing

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Wetchecker Energiebesparing voor bedrijven ontwikkeld.

Na het invullen van een korte vragenlijst krijgt een bedrijf een advies met een overzicht van wet en regelgeving energiebesparing die in zijn situatie van toepassing is.

De wetchecker kijkt daarbij naar de volgende regelingen:

  • Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML)
  • Verplichting minimale energielabel C voor kantoren in 2023
  • Verplichting energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten
  • De energieaudit Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) voor grote bedrijven