Is een zonneweide, oplaadpaal of buurtbatterij een Wm-inrichting?

Vraag

Kan een zonneweide, oplaadpaal of buurtbatterij een inrichting zijn als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer (Wm-inrichtingen)?

Antwoord

De meeste van deze activiteiten zijn geen inrichtingen. Het exacte antwoord hangt voor de verschillende activiteiten af van de specifieke situatie.

Zonneweide

Een zelfstandige zonneweide is geen inrichting.

Deze zonneweide bestaat meestal uit een aantal zonnepanelen en een klein, afgesloten gebouw met stoppenkast en een kleine transformator.  Zonnepanelen en stoppenkast vallen niet onder één van de categorieën van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Kleine transformatoren (<200 MVA) in een gesloten gebouw zijn uitgezonderd van categorie 20.1 onder b.

Alleen als zonnepanelen bij een Wm-inrichting staan opgesteld, bijvoorbeeld bij een tankstation, vormen ze een onderdeel van deze inrichting.

Oplaadpaal

Een oplaadpaal kan wel onderdeel zijn van een Wm-inrichting.

Buurtbatterij

Een (gebouw met een) batterij die stroom opslaat voor een hele buurt is geen Wm-inrichting. Zo'n 'buurtbatterij' is namelijk niet beschreven in bijlage I van het Bor.

Door goede ruimtelijke inpassing en het verlenen van een omgevingsvergunning bouwen zijn eventuele risico's als het goed is al gedekt. Zo kan de brandweer in haar adviesrol voor bouwvergunningen het onderwerp brandveiligheid bij gemeenten onder de aandacht brengen.

Onderdeel van een inrichting: zorgplicht

Een deel van deze activiteiten kan een onderdeel zijn van een Wm-inrichting. Voor die activiteiten geldt dan de algemene zorgplicht van het Activiteitenbesluit.