Wie kan de extra dienstverlening aanvragen?

Vraag

Wie kan de extra dienstverlening aanvragen voor de versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht?

Antwoord

Gemeenten of omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten kunnen financiële ondersteuning krijgen voor extra toezicht op energiebesparing. De zogenaamde versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvragen.

De ondersteuningsregeling staat open voor gemeenten, de omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten met toegang tot het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze organisaties geldt dat zij de VTH-werkzaamheden (eventueel door mandaat van gemeenten) uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hanteert in de volgende eisen voor het toestaan van aanvragen voor extra dienstverlening:

Omgevingsdienst vraagt extra diensten aan via een plan van aanpak

Situatie 1

Een gemeente laat de omgevingsdienst volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uitvoeren. Ook heeft de omgevingsdienst toestemming van gemeente om de gegevens (voor of namens de gemeente) in eLoket te gebruiken. Voor de desbetreffende gemeente vervalt het recht op het aanvragen van de diensten, ook al heeft de gemeente zelf toegang tot het eLoket.

Situatie 2

Een gemeente laat de omgevingsdienst deels de VTH-werkzaamheden energiebesparing uitvoeren. Ook heeft de omgevingsdienst toestemming gekregen om (voor of namens de gemeente) de gegevens in eLoket te gebruiken. Als een gemeente ook extra diensten zelf wil aanvragen dan moet de gemeente dit aan haar omgevingsdienst opdragen. De gemeente komt zelf niet in aanmerking voor het aanvragen van de extra diensten, ook al voert zij zelfstandig VTH-werkzaamheden uit voor andere bedrijven en instellingen dan de omgevingsdienst.

Gemeente vraag extra diensten aan via een plan van aanpak

Situatie 3

Een gemeente voert zelfstandig en volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uit en heeft alleen toegang tot de gegevens van eLoket. Er is geen dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de desbetreffende omgevingsdienst. Aan de desbetreffende gemeente wordt de specifieke financiële reservering toegekend. Deze reservering wordt in mindering gebracht van de totale financiële reservering van de omgevingsdienst.

Situatie 4

Een gemeente voert zelfstandig en volledig de VTH-werkzaamheden energiebesparing uit en heeft geen toegang tot de gegevens van eLoket. Er is geen dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de desbetreffende omgevingsdienst. Aan de desbetreffende gemeente is nog geen specifieke financiële reservering toegekend en kunnen daarom extra dienstverlening niet gebruiken. Deze reservering kon alsnog worden aangemaakt als de gemeente voor 3 december 2019 toegang tot eLoket had aangevraagd bij RVO. De nieuwe reservering is dan vervolgens in mindering gebracht van de totale financiële reservering van de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst. Na 3 december 2019 is deze mogelijkheid komen te vervallen. Alle definitieve reserveringen zijn op 4 december 2019 vastgesteld (zie Welke grootte aan dienstverlening mag worden aangevraagd?).

Vragen

Alleen voor specifieke vragen over situatie 2 kunt u rechtstreeks contact zoeken met de betrokken beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het vragenformulier. Alle andere vragen kunt u via onze helpdesk InfoMil stellen.