Wat lever ik bij Rijkswaterstaat in als aanvraag?

Vraag

Wat lever ik bij Rijkswaterstaat in als aanvraag voor de versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht?

Antwoord

Voor de aanvraag versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht stuurt u een getekende aanvraag als Excelbestand naar Rijkswaterstaat. Als een handtekening hierin voor u niet mogelijk is, is het volgende gewenst:

  • Ongetekende aanvraag als Excelbestand
  • Getekende aanvraag als Pdf-bestand met handtekening namens aanvrager en opdrachtnemer

Het bevoegd gezag en de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst moet een (compact) plan van aanpak bij Rijkswaterstaat inleveren. Rijkswaterstaat biedt hiervoor een standaard formulier aan die voor de aanvraag moet worden gebruikt. De standaard is te downloaden op de pagina 'Down- en uploads'. Via het inleverformulier kunt u beide bestanden als bijlagen toevoegen.