Mag een gemeente en haar omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst beide een aanvraag inleveren bij Rijkswaterstaat?

Vraag

Mag een gemeente en haar omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst beide een aanvraag inleveren bij Rijkswaterstaat voor de versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht?

Antwoord

Nee, dat is niet toegestaan. Als gemeenten deels VTH-werkzaamheden (vergunning, toezicht en handhaving) energiebesparing uitvoeren geldt dat de omgevingsdienst of uitvoeringsdienst de aanvraag inlevert bij Rijkswaterstaat. Dit betekent een afstemming tussen beide organisaties. Deze route gebruikt Rijkswaterstaat op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voor de organisaties die aanspraak maken op de ondersteuningsregeling "Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht" heeft Rijkswaterstaat de standaard formulieren op de pagina 'Down- en uploads' klaargezet.