Wat is de uiterste inleverdatum voor de aanvragen?

Vraag

Wat is de uiterste inleverdatum voor de aanvragen versterkte uitvoering energiebesparing- en informatieplicht?

Antwoord

Gemeenten of omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten kunnen financiële ondersteuning krijgen voor extra toezicht op energiebesparing. De zogenaamde versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvragen.

Vanaf 17 januari 2020 verwacht Rijkswaterstaat de eerste aanvragen. Tot en met 31 januari 2020 kunnen gemeenten, omgevingsdiensten of regionale uitvoeringsdiensten aanvragen bij Rijkswaterstaat inleveren.