Welk aanvraagformulier moet de omgevingsdienst, uitvoeringsdienst en gemeente gebruiken?

Vraag

Welk aanvraagformulier moet de omgevingsdienst, uitvoeringsdienst en gemeente gebruiken voor de versterkte  uitvoering energiebesparings- en informatieplicht?

Antwoord

Gemeenten of omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten kunnen financiële ondersteuning krijgen voor extra toezicht op energiebesparing. De zogenaamde versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvragen.

Rijkswaterstaat heeft op 18 december 2019 voor alle deelnemende organisaties standaard aanvraagformulieren klaargezet. Alleen deze formulieren behandelt Rijkswaterstaat. Het gaat om Excelbestanden met de zekere financiële reserveringen. Meer informatie vindt u in dit eerdere nieuwsbericht.