Welke externe specialisten zijn geschikt?

Vraag

Welke externe specialisten zijn geschikt voor de versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht?

Antwoord

Gemeenten of omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten kunnen financiële ondersteuning krijgen voor extra toezicht op energiebesparing. De zogenaamde versterkte uitvoering energiebesparing en informatieplicht. Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvragen.

De ondersteuningsregeling maakt gebruik van een pool aan externe specialisten die door Rijkswaterstaat is gemaakt. Rijkswaterstaat betaalt alleen hun inzet voor het uitvoeren van de extra dienstverlening (volgens het keuzemenu).

Let op, de specialisten konden zich tijdens een eerste inschrijvingsronde (tot en met 3 december 2019 ) op TenderNed aanmelden bij Rijkswaterstaat. Alle inschrijvingen worden nu beoordeeld door Rijkswaterstaat. Alle geschikt bevonden specialisten zijn vanaf 17 januari 2020 op de pagina Versterking getoond.