Welke extra dienstverlening is mogelijk?

Vraag

Welke extra dienstverlening is mogelijk voor de versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht?

Antwoord

Gemeenten of omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten kunnen financiële ondersteuning krijgen voor extra toezicht op energiebesparing. De zogenaamde versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvragen.

Het aanbod van de extra dienstverlening is gepresenteerd op dit speciaal gemaakte keuzemenu 'Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2020'. Het keuzemenu biedt 11 typen extra dienstverlening aan. Natuurlijk is het ook nodig om (beperkte) ruimte voor begeleiding vrij te maken. Rijkswaterstaat vergoedt deze inspanning door de aanvragende partijen niet.