Welke grootte aan dienstverlening mag worden aangevraagd?

Vraag

Welke grootte aan dienstverlening mag worden aangevraagd voor de versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht?

Antwoord

Gemeenten of omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten kunnen financiële ondersteuning krijgen voor extra toezicht op energiebesparing. De zogenaamde versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvragen.

Voor alle gemeenten zijn financiële reserveringen berekend met het aantal energieaansluitingen per gemeente. In de volgende tabel zijn definitieve financiële plafonds voor de deelnemende omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten weergegeven.

Overzicht met de definitieve financiële reserveringen voor omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten.
Afnemer Financiële reservering Peildatum
Omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten Overzicht OD's & RUD's (xls, 73 kB) 4 december
Gemeenten Overzicht gemeenten (xls, 27 kB) 4 december

Rijkswaterstaat heeft de definitieve financiële reserveringen op 4 december 2019 vastgesteld. Tot en met 3 december 2019 konden de gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten toetreden als rechtmatige afnemer van de extra diensten (onder andere toegang tot eLoket informatieplicht).