Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) brengt een groot aantal (ongeveer 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen samen tot één omgevingsvergunning.

Op de onderstaande pagina's staat informatie over de wettelijke voorschriften voor energie in de omgevingsvergunning. Dit zijn de eisen aan vergunningplichtige inrichtingen voor energiebesparing.

In de Handreiking erkende maatregelen staat informatie als de inrichting de erkende maatregelensystematiek toepast. De erkende maatregelensystematiek maakt het eenvoudiger om aan de verplichting uit het Activiteitenbesluit te voldoen. En kan ook door vergunningplichtige bedrijven gebruikt worden.

Bij de tekst over de omgevingsvergunning en energie hoort een stroomschema (pdf, 317 kB). Op basis van het schema is het voor het bevoegd gezag duidelijk wat de eisen zijn voor verschillende soorten vergunningplichtige inrichtingen.

Op onderstaande pagina's is in de tekst ook toegelicht wat de bronnen van de wettelijke eisen voor energie zijn.

PDF

Leest u deze handreiking liever in PDF-formaat? scroll dan naar beneden van de webpagina. Daar ziet u enkele icoontjes (Facebook, Twitter, LinkedIn en PDF). Door het aanklikken van het rechtse icoontje, wordt een pdf-document aangemaakt.