Deelnemer MJA

De MJA is de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. De meest recente afspraken zijn vastgelegd in ‘MJA3 2001-2020’ (hierna: MJA3). Niet-ETS-ondernemingen (en gemeenten) kunnen toetreden tot MJA3. "ETS" staat voor Emission Trading System. Dit staat voor de handel in CO2-emissierechten.

Bij bedrijven die aan MJA3 deelnemen, is de wettelijke plicht voor een zuinig gebruik van energie via de EEP's (Energie Efficiëntie Plan) geborgd. Uitgangspunt voor de relatie tussen MJA3 en de Wm (Wet milieubeheer) is dat de deelnemende bedrijven minimaal (of meer dan) hun wettelijke verantwoordelijkheid in acht nemen en alle zekere energiebesparingsmaatregelen uitvoeren. Zoals in het EEP zijn vastgelegd.

De maatregelen uit het EEP worden opgenomen in de vergunning. Ondernemingen hoeven voor deze maatregelen geen nieuwe vergunning, revisievergunning of veranderingsvergunning aan te vragen. Het bevoegd gezag legt in dat geval geen aanvullende of extra eisen voor een zuinig gebruik van energie (of de reductie van CO2-emissie) op. In het toezicht van MJA-deelnemers is dit verder uitgewerkt.

Als de inrichting niet aan de MJA deelneemt dan is de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor; artikel 9.2) van toepassing. Bij het bepalen van BBT voor IPPC-installaties (Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) moet rekening gehouden worden met de documenten uit bijlage 1 van het Mor: de BREF’s. Meer over BREF's kunt u lezen op de pagina BBT, IPPC en BREFs van InfoMil.

Ook kan bij de bepaling van BBT de databank Energiebesparing & Winst worden gebruikt.