Deelnemer MJA

De MJA is de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. De meest recente afspraken zijn vastgelegd in ‘MJA3 2001-2020’. De Meerjarenafspraken energie-efficiëntie lopen op 31 december 2020 af.

Door het aflopen van de huidige convenanten valt een bedrijf of instelling vanaf 1 januari 2021 onder de geldende wettelijke verplichtingen. De Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor: artikel 9.2) is dan van toepassing.

Bij het bepalen van BBT voor IPPC-installaties (Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) moet rekening gehouden worden met de documenten uit bijlage 1 van het Mor: de BREF’s. Meer over BREF's kunt u lezen op de pagina BBT, IPPC en BREFs van InfoMil.

Ook kan bij de bepaling van BBT de Kennisbank Energiebesparing & Winst worden gebruikt.