Anorganische bulkchemie (vast en overig)

De Europese Commissie heeft de BREF Anorganische bulkchemie (vast en overig) vastgesteld in 2007. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze BREF dekt de activiteiten 4.2d en 4.2e van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De BREF beschrijft de volgende basisprocessen uitvoerig:

 • Gecalcineerde soda (gegloeide soda) (met natrium bicarbonaat)
 • Titaniumdioxide (chloor en sulfaat productieroute)
 • Carbon black (rubber en technische graad)
 • Synthetische amorfe siliciumdioxide (pyrogene silica, neergeslagen silica, silicagel)
 • Anorganische fosfaten (detergent, voedsel fosfaten)

Daarnaast behandelt de BREF de volgende illustratieve processen (minder uitvoerig):

 • aluminiumfluoride
 • calciumcarbide
 • koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)
 • ferrochloride
 • koperas en gerelateerde producten
 • loodoxide
 • magnesiumverbindingen
 • natriumsilicaat
 • siliciumcarbide (carborundum)
 • zeoliet
 • neergeslagen calciumcarbonaat
 • natriumchloraat
 • natriumperboraat
 • natriumpercarbonaat
 • natriumsulfiet
 • zinkoxide

De BREF bevat een algemeen BBT-hoofdstuk voor de sector, BBT-hoofdstukken voor basisprocessen (‘cornerstone') en BBT-hoofdstukken voor illustratieve processen. De BBT-hoofdstukken voor de basisprocessen kunnen op zichzelf worden gelezen. De BBT-hoofdstukken voor de illustratieve processen bevatten minder informatie en moeten worden gelezen in combinatie met het algemene hoofdstuk. Als het te vergunnen proces niet onder de basisprocessen of de illustratieve processen valt, dan moet het algemene BBT-hoofdstuk worden geraadpleegd.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.