Ferro metaalbewerking

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies ferrometaalverwerkende industrie gepubliceerd op 4 november 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies ferrometaalverwerkende industrie gaan over activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE):

  • 2.3a verwerken van ferrometalen door warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur
  • 2.3c verwerken van ferrometalen door het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur; hieronder vallen continu dompelverzinken en discontinu verzinken.
  • 2.6. Oppervlaktebehandeling van ferrometalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé. Wel moet de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer zijn dan 30 m3 en de behandeling wordt uitgevoerd door middel van koudwalsen, draadtrekken of discontinu verzinken.
  • 6.11: zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallatie. Wel moet het belangrijkste deel van het afvalwater komen van een installatie waarin een activiteit uit IPPC-categorie 2.3a, 2.3c of 2.6 wordt uitgevoerd.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.