Oplegnotitie BREF WGC

De oplegnotitie van de BREF Afgasmanagement en -behandeling in de chemische sector (WGC) is een hulpmiddel dat het bevoegd gezag kan gebruiken voor de implementatie van de BBT-conclusies.

Hulpmiddel voor het bevoegd gezag

Vanwege het Schone Lucht Akkoord bekijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met Rijkswaterstaat hoe verschillende sectoren hun emissies kunnen verlagen. Met de oplegnotitie voor de BREF WGC kan het bevoegd gezag een inschatting maken over de mogelijkheden tot het aanscherpen van emissiegrenswaarden.

In de oplegnotitie worden milieuprestaties van Europese referentie-installaties ontsloten. Het bevoegd gezag kan hiermee bepalen of een aanscherping in de vergunning haalbaar is.

Daarnaast geeft de oplegnotitie een voorstel voor een aangescherpte eis. Dit voorstel is gebaseerd op de verwachting dat Nederlandse stookinstallaties kunnen presteren op een niveau van 30% van de best presterende Europese referentie-installatie.

Concept

De huidige versie van de oplegnotitie is een conceptversie die is gebaseerd op de uitkomst van de Final Meeting, die heeft plaatsgevonden van 15 juni tot en met 2 juli 2021. De definitieve versie kan pas worden gemaakt na publicatie van de BBT-conclusies. Dit zal in het 4e kwartaal van 2022 plaatsvinden.

De reden om deze conceptversie nu te maken, is om het bevoegd gezag de mogelijkheid te bieden om eerder na te denken en te overleggen over het aanpassen van vergunningen van installaties. In de praktijk blijkt de wettelijke termijn van 4 jaar erg kort te zijn. Door het concept nu te delen, wordt een jaar extra tijd gecreëerd. Deze tijd kan gebruikt worden om de vergunningverlening voor te bereiden.

Downloaden PDF

Oplegnotitie BREF WGC (pdf, 889 kB)