Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen en conserveren van houtproducten

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen en conserveren van houtproducten op 9 december 2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen en conserveren van houtproducten gaan over activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (Rie):

  • 6.7: oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen
  • 6.10: conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen
  • 6.11: zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallatie. Wel moet het belangrijkste deel van het afvalwater komen van een installatie waarin een activiteit uit IPPC-categorie 6.7 of 6.10 wordt uitgevoerd.

Deze BBT-conclusies gaan ook over de gecombineerde behandeling van afvalwater van verschillende herkomst. Wel moet ook in dat geval het belangrijkste deel van het afvalwater komen van een installatie waarin een activiteit uit IPPC-categorie 6.7 of 6.10 wordt uitgevoerd. Ook moeten de activiteiten niet onder de Richtlijn stedelijk afvalwater (91/271/EEG) vallen.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


grarfische industrie

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.