Voedingsmiddelen en zuivel

De Europese Commissie heeft de beste beschikbare technieken (BBT)-conclusies voedingsmiddelen en zuivel gepubliceerd op 4 december 2019 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie gaan over activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE):

  • 6.4b: bewerking en verwerking van grondstoffen voor de productie van levensmiddelen of voeder
  • 6.4c: de bewerking en verwerking van uitsluitend melk
  • 6.11: zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallatie. Wel moet het belangrijkste deel van het afvalwater komen van een installatie waarin een activiteit uit IPPC-categorie 6.4b of 6.4c wordt uitgevoerd.

Deze BBT-conclusies gaan ook over:

  • gecombineerde behandeling van afvalwater van verschillende herkomst. Wel moet ook in dat geval het belangrijkste deel van het afvalwater komen van een installatie waarin een activiteit uit IPPC-categorie 6.4b of 6.4c wordt uitgevoerd.
  • ethanolproductie die plaatsvindt in een installatie die valt onder de ippc-categorie 6.4b of 6.4c of in een hiermee samenhangende activiteit.

De producten die worden geproduceerd zijn zowel eind- als halfproducten. Voorbeelden van processen zijn: vlees- en visverwerking, verwerking van groente en fruit, productie van kaas en andere zuivel, productie van zetmeel, suiker, koffie, frisdranken, bier en wijn.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.