Eerste draft BREF STS beschikbaar

De eerste draft van de BREF Surface Treatment using Organic Solvents (STS) is nu beschikbaar. Het integrale document kunt u zelf nalezen.

Aanleveren opmerkingen

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) bereidt Rijkswaterstaat/InfoMil opmerkingen over het document voor.

Bevoegd gezag kan tot uiterlijk 21 november 2017  opmerkingen op de eerste draft van deze BREF aanleveren bij dhr. Touraj Fateh Amirkhiz via mailadres tourajfateh.amirkhiz@rws.nl.

Samen met het ministerie van IenM verwerkt InfoMil alle punten tot een totaallijst. De lijst wordt vervolgens opgestuurd naar het IPPC bureau.

Meer informatie

Voor meer informatie over de BREF STS kunt u contact opnemen via boven genoemd mailadres.