Rapportage Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

Lidstaten zijn verplicht om te rapporteren over de uitvoering van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Dit volgt uit de artikelen 51, 55, 59 en 72 van de RIE. Voor de rapportages over de IPPC-installaties aan de Europese Commissie gebruikt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de gegevens uit de IPPC-database. Het is dan ook van groot belang dat de IPPC-database is bijgewerkt met de meest recente gegevens. Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de IPPC-database in te vullen.

RIE rapportage 2013 - 2016

Voor 1 oktober 2017 moet Nederland een rapport aanleveren bij de Europese Commissie over de uitvoering van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). De verslagperiode is van 2013-2016. De vragen dIe Nederland moet beantwoorden staan in bijlage II het uitvoeringsbesluit 2012/78/EU. De resultaten van deze rapportages zal de Europese Commissie als input gebruiken voor het uitvoeren van de RIE evaluatie.

Een deel van de vragenlijst zal gaan over de IPPC-installaties. Het verzoek is aan alle vergunningverleners van IPPC-installaties om de IPPC-database voor april 2017 te actualiseren. Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de informatie te leveren die het ministerie nodig heeft voor hun rapportage aan de Europese Commissie. Deze verplichting staat in artikel 21.2a van de Wet Milieubeheer. Voor het algemeen deel van de rapportage over de IPPC-installaties levert het bevoegd gezag deze informatie aan via de IPPC-database. Het bevoegd gezag kan toegang tot de IPPC-database regelen via de e-mjv website. Verder is het bevoegd gezag verplicht om de vigerende vergunningen van IPPC-installaties via het internet ter beschikking te stellen. Deze verplichting staat in artikel 19.1b lid 2 van de Wet Milieubeheer.

Daarnaast stelt de Europese Commissie specifieke vragen gericht op de ijzer- en staalindustrie en de glasindustrie. Van deze twee sectoren zijn de BBT-conclusies meer dan 4 jaar geleden gepubliceerd. Na publicatie van de BBT-conclusies geldt een actualisatietermijn van vier jaar. Voor het beantwoorden van deze vragen zal contact opgenomen worden met de vergunningverleners van deze bedrijven.

IPPC rapportage 2014

U kunt hier de IPPC rapportage 2014 (pdf, 111 kB) (implementatie tabel) over de periode 2012-2013 downloaden. Dit is de laatste rapportage die vanuit de oude IPPC-richtlijn is gemaakt. In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande installaties.

Bestaande installaties zijn installaties die in bedrijf waren voor 30 oktober 1999, of installaties welke in bedrijf werden gesteld voor 30 januari 2000 maar waar een vergunning is verleend voor 30 oktober 1999. Installaties die in bedrijf zijn genomen na 30 oktober 1999 (en waarvoor een vergunning is verleend na deze datum) zijn nieuwe installaties.