Recycling van non-ferro metalen

Vraag

Valt een bedrijf dat edelmetalen terugwint uit afvalstoffen door middel van metallurgische, chemische of elektrolytische methoden onder de werkingssfeer van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU)?

Antwoord

Ja, een activiteit waarbij edelmetalen worden teruggewonnen uit schroot of residuen met metallurgische, chemische of elektrolytische processen is te beschouwen als een IPPC-installatie.

IPPC categorie 2.5a heeft namelijk betrekking op installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés. Secundaire grondstoffen zijn binnenlands schroot en residuen: “secondary raw material are indigenous scrap and residues”. Edelmetalen zijn non-ferro metalen.

In hoofdstuk 6: Processen om edelmetalen te produceren, van de BREF non-ferro metalen staan de processen weergegeven die kunnen plaatsvinden bij de bewerking van deze secundaire grondstoffen. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat edelmetalen terugwint uit edelmetaalhoudende baden door elektrolyse.