Valt de opslag van autowrakken onder de IPPC-categorie 5.5?

Vraag

Valt de opslag van autowrakken onder de IPPC-categorie 5.5?

Antwoord

Nee, de opslag van het autowrak valt niet onder de IPPC-categorie 5.5.

De opslag van een autowrak is geen opslag van een gevaarlijke afvalstof in afwachting van een onder 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen. Het autowrak wordt namelijk tijdelijk opgeslagen in afwachting van de demontage. Demontage is een fysische handeling. Een fysische handeling is niet een van de onder 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen.

IPPC-categorie 5.5

Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.