Grondreinigingsinstallaties

Vraag

Zijn grondreinigingsinstallaties IPPC installaties?

Antwoord

De meeste grondreinigingsinstallaties verwerken grond die aangemerkt wordt als gevaarlijke afvalstof. In dat geval kunnen deze installaties vallen onder categorie 5.1 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies. Hiervoor moet wel de capaciteitsdrempel van 10 ton per dag worden overschreden.

Thermische grondreiniging voor hergebruik is een nuttige toepassing. De activiteit valt onder categorie 5.1 f: recycling/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen (R5 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG)). Het resultaat van de bodemreiniging is terugwinning van bodem en het recyclen van anorganisch bouwmateriaal.

Extractieve reiniging en vervolgens biologische reiniging is een combinatie van biologische behandeling (R3) en recycling/terugwinning van andere anorganische materialen (R5). Deze activiteiten vallen dus onder categorie 5.1 onder a en f.